Skip to Main Content

Latin American & Iberian Studies

Provides annotated links to scholarly resources of particular interest to students & faculty researching at U.Va.

CATALAN STUDIES

Galician Studies

"Galicia occupies an ambiguous position, at the crossroads between land and sea, the Atlantic north and the Mediterranean south, Spanish and Portuguese. For two centuries, its nationhood was ignored or disputed and its people migrated in great numbers to the Americas. What it means to be Galician, therefore, is a central question--particularly now, given Galicia's new autonomy and today's trends of globalization and pluralism..." (Contemporary Galician cultural studies, Book Jacket)

 

Readers, Companions, & Handbooks

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ __ Language
_________________________________________________________________________________________________________________ __ Literature

Galicia: Single Newspapers e-Archives


Galicia: e-Hemerotecas


Galicia: Identyfying and Locating Periodicals

Websites and Public catalogs
 • Repertorio da prensa da emigración galega Partial full text
  Seguindo a liña de difusión do patrimonio documental producido pola colectividade galega do exterior, o Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega presenta a versión actualizada do Repertorio da prensa galega da emigración, editado en 1998 e froito dun proxecto de investigación dirixido por Vicente Peña Saavedra.
   
 • Catalogo de la Hemeroteca da Real Academia Galega
  A hemeroteca conserva nos seus fondos máis de 3.000 cabeceiras de revistas publicadas ao longo dun período de douscentos anos. De especial importancia é a sección de publicacións galegas, que reúne títulos tan significativos como Diario de Santiago, Semanario instructivo, El Idólatra de Galicia, O Vello do Pico-Sagro, A Nosa Terra, Nós ou Vida gallega. Tamén resulta de grande interese o conxunto de revistas americanas, editadas as máis delas polas colectividades galegas que viviron na emigración cubana e arxentina a finais do século XIX e principios do XX. Polo seu valor histórico cómpre mencionar tamén as revistas que proceden de coleccións persoais, e moi nomeadamente aquelas que pertenceron a Manuel Murguía, a Emilia Pardo Bazán, aos irmáns Antonio e Francisco Mª de la Iglesia, e, máis recentemente, ao académico Isidro Parga Pondal.
   
Bibliografia
 • FERNÁNDEZ PULPEIRO, Juan Carlos. Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en Galicia : con un índice general de publicaciones editadas en Galicia entre los añs 1800-1950. A Coruña : Do Castro, 1981. 336 pages. ISBN: 9788474920826
 • LOPÉZ GARCÍA, Xose. A prensa local e comarcal en Galicia. Santiago : Edicións Lea, 1992. 133 pages. ISBN: 9788460438823
 • LÓPEZ GARCÍA, Xosé, La prensa diaria en Galicia : (1976-2000). Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela, 2001. 148 pages. ISBN: 9788481218916
 • PEÑA SAAVEDRA, Vicente. Repertorio da prensa galega da emigración; director do proxecto, Vicente Peña Saavedra ; coordinador do proxecto, Marcelino Xulio Fernández Santiago. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1998. 331 pages. ISBN: 9788487172304
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Historia de la prensa gallega, 1800-1986. Sada, A Coruña : Ediciós do Castro. 1990-1995. 2 volumes. v. 1: 1800-1986, 872 pages YSBN: 9788474924893-- v. 2: 1800-1993, 423 pages. ISBN: 9788474927672
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Índice general de la prensa gallega: relación anual de las publicaciones periódicas gallegas: 1800 - 1993. Santiago de Compostela: Nino - Centro de impresion digital. 2007. ISBN 97884690078624
 • SANTOS GAYOSO, Enrique. Historia de la prensa gallega: cuatro siglos de publicaciones periódicas (1800-2012), Tomo I: 1800-1932; Tomo II: 1933-2012; Tomo III: Índices. A Coruña: E. Santos. 2014.

Galicia: Digital Libraries


Galicia: Digital Libraries and documentation centers by subjects

 • Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna | Rosario Álvarez and Ernesto González Seoane (eds.) (2017)
  Gondomar é o resultado dun proxecto de investigación que ten por obxecto reunir nun repositorio dixital toda a produción escrita en lingua galega ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII e, ao tempo, elaborar e poñer ao dispor dos investigadores e do público interesado unha serie de ferramentas para a súa interpretación e o seu estudo.
 • Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego (Bivir)
 • Carteles de Galicia. Colección de carteles depositados en la Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González Garcés. En ella se pueden consultar carteles desde el año 1958 al 2011
 • eBiblioteca da Galeguidade. Publicaciones sobre la diáspora gallega editadas por la Xunta de Galicia. Las obras están disponibles para su lectura online y descarga en formato pdf.
 • GaliciaLe. lataforma del libro electrónico de las biblioteca públicas gallegas donde encontrarás obras en formato digital de temáticas diversas en las que los intereses de todas las personas lectoras tienen su espacio (ficción, informática, historia, ocio etc.) y todas las edades su lugar.
 • Arquivo da Emigración Galega (AEG). O Arquivo da Emigración Galega (AEG) é un centro de documentación e investigación sobre o fenómeno da emigración galega dende unha perspectiva multidisciplinar. Foi creado en 1992 pola Sección de Cultura Galega no Exterior do Consello da Cultura Galega, para ser un lugar de encontro, centro documental e de información para todas aquelas persoas interesadas no estudo do fenómeno migratorio. O Arquivo dende os seus inicios ten como fin prioritario a recuperación documental e gráfica do patrimonio cultural xerado pola colectividade galega asentada fóra de Galicia, para salvagardar e difundir o dito patrimonio, que se pon a disposición tanto do persoal investigador especializado no estudo dos fluxos migratorios, como das persoas interesadas por calquera outro motivo.
 • Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) O Centro conta cunha Comisión Técnica Asesora na que participan especialistas en materia de igualdade, feminismos, sexos, xéneros e sexualidades, en diferentes áreas de coñecemento da sociedade e cultura galegas. A Comisión constituíuse formalmente o 1 de outubro de 2019. O CDIF ten a encomenda de elaborar propostas que, construídas desde parámetros de xustiza social e cultural, acrecenten e dean continuidade e estabilidade á participación do CCG nas correntes que apostan por erradicar as discriminacións inscritas no sistema dos sexos.
 • Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia CDSG O principal obxectivo do CDSG é participar, como axente activo, no proceso de normalización do idioma galego, propiciando o intercambio e difusión dos materiais xerados neste proceso e creando foros de debate e reflexión arredor da planificación lingüística en Galicia.
 • Arquivo Sonoro de Galicia O Arquivo Sonoro de Galicia (Consello da Cultura Galega) asume a responsabilidade de preservar un patrimonio cultural sonoro galego que abrangue numerosos eidos do coñecemento, tanto en ámbitos públicos coma privados, xa sexa en gravacións inéditas ou editadas.
 • Proxecto epístola Unha iniciativa para consultar e explorar as relacións epistolares entre figuras relevantes da cultura galega. O Consello da Cultura Galega conserva actualmente en formato dixital un importante conxunto de documentos persoais de figuras senlleiras que son fundamentais para o coñecemento da historia da Galicia contemporánea: Rosalía de Castro, Luís Seoane, Valentín Paz-Andrade, Manuel Puente, Antonio Pérez Prado, Xosé Benito Abraira, Carlos Maside, Isaac Díaz-Pardo, Lois Tobío, Silvio Santiago, Ramón Piñeiro ou Lino Novás, entre outros.

Galicia: Open Access Repositories

Locals

Repositorio de la Universidad de A Coruña (RUC) Repositorio de la Universidad de Santiago de Compostela (Minerva)

Spain

Hispana: portal de acceso al patrimonio digital y agregador nacional
"Acceso a 7,454,495 objetos digitales de 218 repositorios. "

Recolecta
RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales y que provee de servicios a los gestores de repositorios, a los investigadores y a los agentes implicados en la elaboración de políticas (decisores públicos).
RECOLECTA nace fruto de la colaboración, desde 2007, entre La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) de la CRUE con el objetivo de crear una infraestructura nacional de repositorios científicos de acceso abierto.


To find more academic resources on Galician Studies consult the following portal: